Om oss

Attention omsorg AB

Vi är ett ledande och välrenommerat vård- och omsorgsföretag med en lång erfarenhet av att hjälpa människor som behöver stöd och service. Vår ledarskapsfilosofi är nära verksamheten och vi strävar alltid efter att tillgodose varje individuell persons behov. För att uppnå detta, har vi samlat ett team av kvalificerade och erfarna kollegor från olika professioner inom vård- och omsorgssektorn. Vi erbjuder heltäckande och skräddarsydda lösningar inom alla områden av SoL, HSL och LSS, vilket möjliggör för oss att ge den bästa möjliga vård och service till våra kunder.

Hög kvalitet och engagemang inom vård och omsorg

Vi är stolta över att vara en pålitlig partner till flera kommuner och att ha fått tillstånd från vård och omsorg att bedriva LSS-verksamhet. Vårt kvalitetsindex på 9,3 återspeglar vårt engagemang och vår höga kompetens inom vård- och omsorgssektorn. Vi är passionerade om att hjälpa människor som behöver stöd och service och vår målsättning är att erbjuda högkvalitativ vård och service som möter varje enskild persons behov. Vårt team är dedikerade till att arbeta tillsammans för att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen och vi är stolta över att vara ett ledande företag inom vårt område.

Så funkar det på Bullås

Ungdomsboendet på Bullås stora gård liknar inget annat! Med naturen och havet precis runt hörnet är miljön som tagen ur en bok av Astrid Lindgren. På boendet finns fyra ungdomsrum och flera stora gemensamhetsytor som musikrum/studio, biljard/pingis och såklart en biograf. 

På gården kan de flesta hitta något som lockar till intresse, här kan den som tycker om att snickra eller meka med en moped få utlopp för sitt teknikintresse i snickarboden och garaget. Den unge botanikern får utrymme att sköta om och följa sina grödor året runt så väl utom- som inomhus. För den som gillar djur och natur finns fina strandpromenader och möjlighet att ta med en hund eller bli medlem i ridklubben. När orken tar slut och energin behöver laddas på finns alltid en skön stol eller hängmatta att sjunka ner i och möjlighet att vara för sig själv en stund. 

Bullås stora gård vänder sig till ungdomar med utvecklings/beteendestörningar eller neuropsykiatriska funktionshinder.  Vi arbetar utifrån ungdomarnas styrkor och hur dessa kan användas för att lyckas i skola som i vardag.  Arbetet med ungdomarna är individanpassat men strukturerat och styrs utifrån den genomförandeplan som upprättas tillsammans med ungdomen.  På Bullås utmanas ungdomarna i sin egen takt att bygga hållbara rutiner för dagliga sysslor och sociala interaktioner. Genomförandeplanen utvärderas och revideras kontinuerligt i takt med att vi i personalen lär känna ungdomen och dennes utveckling. 

Personalen på Bullås gård har gedigen erfarenhet av att arbeta med människor och ungdomar som av olika anledningar haft svårt med att interagera med sin omgivning. Ofta har våra klienter utvecklat försvarsmekanismer och strategier som kommit att bli kontraproduktiva. Bullås gård är inte ett behandlingshem och placeringarna bygger på frivillighet. Vårt arbetssätt  syftar till att stärka och utveckla varje enskild ungdoms förmågor i så väl konflikthantering som social interaktion och samtidigt få insikt i sina funktionsvariationer. På Bullås kommer ungdomen under placeringen förberedas för vuxenlivet genom att successivt bli mer delaktig i hushållsysslor och den egna planeringen för hem, utbildning och arbete.  Under placeringen strävar vi efter att fånga upp de aktiviteter som är stimulerande för ungdomen. Platsen för vår verksamhet ger oss möjlighet att erbjuda meningsfulla aktiviteter i boendets omedelbara närhet, vilket möjligör att ungdomarna kravlöst kan upptäcka nya intressen och okomplicerat kunna ta pauser efter behov. 

Familjära och hemlika förhållanden

Under placeringen har ungdomen ett eget rum som hen bestämmer hur det skall utformas. Måltider strävar vi efter att äta och tillaga tillsammans med övriga ungdomar och personal. På vardagarna skjutsar personal till och från skola. Efter överenskommelse kan personal vara delaktig i dialogen med skolan och genomföra överlämningar samt i perioder följa med ungdomen under skoldagarna.  Varje ungdom upprättar tillsammans med personal en grovplanering i form av veckoschema som hjälper både personal och ungdom i att få en översikt över hur kommande vecka ska organiseras. I planeringen framgår tider för tex skolskjuts, fotbollsträningar, möten och aktiviteter utanför boendet. På Bullås har vi gemensamma förhållningsregler som gäller både personal och ungdomar. Dessa bygger på ömsesidig respekt och syftar till att alla skall känna sig trygga och inte störas av att bo under samma tak. 

Resor

På boendet finns cyklar som ungdomarna kan använda om de självständigt vill ta sig till affärer, badplatser eller andra aktiviteter. Från Bullås finns lokaltrafik med buss 400m från boendet. Vi i personalen hjälper till att planera resor såväl lokalt som till hemkommun. Vi genomför även reseträning med ungdomar som känner sig osäkra eller av andra anledningar inte kan genomföra resor självständigt.

Oavsett orsak till  placering på ungdomsboendet är vi övertygade om att stimulerande aktiviteter är en ledstjärna för att utvecklas på såväl sociala plan som i sin egna självkänsla. Större aktiviteter planeras tillsammans med ungdomarna och kan genomföras i grupp eller individuellt. Det kan handla om att under en långhelg åka skidor i fjällen eller genomföra en resa för att gå på Gröna lund eller Liseberg, hyra en fiskebåt eller paddla kanot.  På gården finns möjlighet att med handledning av vår personal påbörja lite längre projekt i vår musikstudio eller snickarverkstad. I boendets gemensamhetsutrymmen finns biljard- och pingisbord, tv-spel och sköna möbler för samkväm eller sällskapsspel. 

Bemanning

Boendet är bemannat med personal dygnet runt. Hur många som arbetar på boendet vid samma tidpunkt varierar efter planering och behov. Under natt och helger finns alltid en bakjour som kan komma in med kort varsel om extra bemanning är nödvändig.

I Sundsvall finns flera alternativ till skolgång. Boendepersonal kan genomföra skolskjutsar och stödja med läxläsning efter önskemål och enligt genomförandeplan. Varje vecka håller vi boendemöten tillsammans med ungdomarna där de som vill får delta och lämna önskemål om aktiviteter och framföra synpunkter kring boendet.

Vi arbetar aktivt för att uppmuntra till en meningsfull fritid och erbjuder alltid till så väl gemensamma och individuella helgaktiviteter utanför boendet som skidresor, konserter, stugvandring, fiske eller en fotbollsmatch. 

På boendet arbetar både män och kvinnor med gedigen erfarenhet av målgruppen. Vi har dygnetrunt bemanning och arbetar strukturerat efter det gemensamt upprättade genomförandeplanerna. Vi använder oss av kontaktmannaskap, vilket innebär att varje ungdom har en person i personalgruppen som tillsammans med föreståndare ansvarar för information och samordning mellan ungdom, föräldrar, skola och övriga nätverk. Personalgruppen har varannan vecka personalkonferenser där vi gemensamt utvärderar ungdomarnas placeringar, både individuellt och som grupp. 

Innan en ungdom flyttar in på Bullås gård föregås det ofta av ett studiebesök på boendet tillsammans med föräldrar eller handläggare. Våra ungdomsrum är alla lite olika till utformningen. Den gemensamma nämnare att dom är stora och har fina utsikter antingen mot havet eller mot grönskande ängar. Rummen är till viss del möblerade med säng, garderob, skrivbord och textilier.  I vissa fall kan det för ungdomen vara skönt att  första mötet med personalen äger rum i en bekant miljö. Vi kan då komma och besöka ungdomen på plats. 

Under första mötet fokuserar vi på att ge en bild av vilka vi är och  hur vi arbetar på boendet. Vi gör en  intial kartläggning kring ungdomensbehov  och hur vi  på bästa sätt kan bemöta dem från dag ett. När dagen närmar sig för flytt bistår vi gärna med att packa och flytta möbler och kartonger.  Vid behov av en ”mjukstart”  kan vi erbjuda ungdomen att följa med på några av boendets aktiviteter tillsammans med personalen innan hen flyttar in ”på riktigt”. 

När placeringen på Bullås Gård närmar sig sitt slut kan det se väldigt olika ut för våra ungdomar. En sak som gäller dem alla är vi är med hela vägen! För de ungdomar som ansöker som fortsatt LSS omsorg för Vuxna, antingen inom våra egna utslussningslägenheter, eller hemkommunens gruppboenden, förbereder vi i god tid för den kommande flytten. Vi följer med på studiebesök och genomför överlämningar för att säkerställa att ungdomen får bästa möjliga förutsättningar till en bra start. Tidigare placerad e ungdomar har vi mycket bra kontakt med långt efter att placeringen avslutats. Många av dem kommer gärna tillbaka för att ta en fika och prata om gamla minnen och nya kommande utmaningar och äventyr.